Polityka prywatności

Szanowni Państwo

1. Kim jesteśmy – administrator danych

Izabela Baczyńska
ul. 31 Stycznia 30
89-600 Chojnice
nip: 5552059608

Adres naszej strony internetowej to: https://motivo-psycholog.pl

2. Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłką danych do serwera, na którym stoi witryna. Każde zapytanie jest zapisane w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Serwer należy do spółki Smarthost.
W celach statystycznych i analitycznych strona zbiera również dane demograficzne za pośrednictwem kodów śledzenia Google Analitics, Hotjar, Google Search Console, Google Adwords

3. Komentarze

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

4. Formularz kontaktowy

Informacje przesłane za pośrednictwem formularza są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas. Nie wykorzystujemy ich w celach marketingowych. Wykorzystujemy je w celu realizacji zamówienia i kontaktu z wysyłającym.

5. Ciasteczka

strona korzysta z plików cookie aby umożliwić podstawowe działanie strony.

6. Z kim dzielimy się danymi

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nie dzielimy się nimi z nikim.

7. Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

KLAUZULA INFORMACYJNA –
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH RODO
przez Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii „MotiVo” Izabela Baczyńska

Uprzejmie informuję, że Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii „MotiVo” Izabela Baczyńska z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 30 (zwany dalej Gabinet Psychologiczny) przetwarza informacje podawane przez pacjentów. Są to dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

A. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Gabinet Psychologiczny i Psychoterapii „MotiVo” Izabela Baczyńska z siedzibą w Chojnicach przy ul. 31 Stycznia 30, NIP: 5552059608. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem izabela_baczynska@wp.pl
B. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Izabelę Baczyńską– z którą można się kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem izabela_baczynska@wp.pl
C. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
D. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Gabinet Psychologiczny polegają na przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej.
E. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzeniu diagnozy, konsultacji i terapii psychologicznej.
F. Zebrane dane przechowywane są w Gabinecie dwa lata od ostatniej konsultacji, po czym ulegają zniszczeniu.
G. Pani/Pana dane osobowe są objęte tajemnicą zawodu psychologa i psychoterapeuty.
H. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Pani/Pana danych z wyjątkiem: sytuacji superwizji – czyli konsultacji przypadku z innym specjalistą/tką prowadzonej w celu nadzoru jakości pracy psychoterapeutki – informacje dotyczące pacjenta/tki podawane są wówczas w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby.
I. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przez Gabinet Psychologiczny przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Gabinetu Psychologicznego i jego pacjentów, o których mowa w pkt. C powyżej.
J. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a. żądania od Administratora dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych,
b. żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
c. żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
d. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
f. przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
g. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty elektronicznej pod adresem izabela_baczynska@wp.pl.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.