Oferta dla pragnących podjąć psychoterapię w Chojnicach

Do mojego gabinetu zapraszam wszystkie osoby, które potrzebują zarówno konsultacji psychoterapeutycznych, jak i te, które zdecydowane są podjąć psychoterapię: indywidualną bądź wspólnie z partnerem życiowym.

Psychoterapia indywidualna

Dla kogo psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna dotyczy osób, które doświadczają w życiu cierpienia, emocjonalnego bólu, czują się zagubione, doświadczają izolacji, znalazły się w trudnym położeniu. Psychoterapia indywidualna pozwala na rozwiązanie i zrozumienie doświadczanych trudności. Pozwala również lepiej zrozumieć wewnętrzne potrzeby często ukryte pod parasolem lęków oraz to, w jaki sposób budujemy relacje z innymi i funkcjonujemy w otaczającym nas świecie.

Jak przebiega psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna rozpoczyna się od fazy diagnostycznej, obejmującej kilka konsultacji z psychologiem. W wyniku tych spotkań zostaje określony kontrakt terapeutyczny. Kontrakt określa główny cel terapii, częstotliwość spotkań z terapeutą, cenę oferty, opisuje zasady odwoływania sesji oraz etap kończenia terapii. Podczas kilku pierwszych spotkań terapeuta przeprowadza rzetelny wywiad stanowiący podstawę do dalszych oddziaływań terapeutycznych. W trakcie prowadzonych rozmów sięga on do istotnych przeżyć i wspomnień pacjenta. Pacjent ma możliwość pogłębienia samoświadomości oraz odkrycia mechanizmów determinujących jego wybory życiowe. Stanowi to pierwszy krok ku zmianie.

Psychoterapia – kiedy się na nią zdecydować?

Psychoterapia skutecznie może pomóc w sytuacji doświadczania:

 • kryzysów życiowych, małżeńskich, rodzinnych,
 • trudności w relacjach z bliskimi (partnerami, dziećmi, w pracy),
 • trudności w komunikowaniu się w sferze seksualnej,
 • przeżywania stresu, zaburzeń lękowych, problemów ze snem,
 • trudności w odnalezieniu partnera lub utrzymaniu związku,
 • problemów wynikających z bliskich kontaktów z osobami uzależnionymi,
 • trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych),
 • poczucia niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości,
 • niskiego poczucia własnej wartości, nieśmiałości, lęku przed odrzuceniem itp.,
 • utrzymującego się złego nastroju, zaburzeń o charakterze depresyjnym;
 • problemów z kontrolowaniem emocji;
 • zaburzeń psychosomatycznych – objawy chorobowe uwarunkowane psychicznie,
 • innego typu trudności natury psychologicznej.

Co daje psychoterapia?

Psychoterapia jest procesem, w którym pacjent poszerza swoją świadomość i poznaje swoje wewnętrzne potrzeby. Dzięki takiemu wglądowi w siebie można dokonać realnych zmian w swoim życiu.

Sesje terapeutyczne odbywają się przeważnie raz lub dwa razy w tygodniu, trwają 50 minut. Liczba spotkań i długość psychoterapii zależy od potrzeb pacjenta, ustalane są indywidualnie z psychoterapeutą. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia mego gabinetu w Chojnicach.

Psychoterapia par

Cele terapii małżeńskiej

W gabinecie psychologicznym zajmuję się konsultacjami oraz psychoterapią par, małżeństw. W placówce pary mają szanse przyjrzenia się swojej relacji oraz występującym w niej problemom. Głównym celem psychoterapii par jest wskazanie wzorców komunikowania się w związku. Kolejnym etapem terapii jest praca nad zmianą szkodliwych wzorców funkcjonowania na takie, które pozwolą na wyrażanie swoich emocji, potrzeb w sposób akceptowany dla uczestników terapii. Psychoterapia par ma na celu znalezienie porozumienia przy zachowaniu postawy wzajemnego szacunku, autonomii i akceptacji. Terapia małżeńska jest szansą dla relacji, szansą na poprawę jakości związku i spojrzenie na partnera w nowym świetle.

Jakie są przyczyny kłopotów
w relacjach?

Bez względu na to, co jest istotą trudności w związku, praktycznie zawsze można uznać, że przyczyną konfliktów jest niewłaściwa komunikacja między osobami tworzącymi relację. W gabinecie psychologicznym parom łatwiej jest podjąć konstruktywny dialog, ponieważ terapeuta uczy wzajemnego słuchania, precyzowania oczekiwań, ustalania wspólnych celów. Bezstronność terapeuty pozwala partnerom spojrzeć na swoją relację z dystansem, zrozumieć postawę drugiej osoby. Psychoterapeuta pomoże przeanalizować przyczyny osłabienia relacji i znaleźć sposoby na to, aby ją odbudować.

Psychoterapia par – kto może z niej skorzystać?

Psychoterapia par to rozwiązanie dla związków, które są w kryzysie. Pary nie potrafią już ze sobą rozmawiać bez pretensji, a to często prowadzi do złości, bezradności czy nawet zobojętnienia względem drugiej osoby. Konsultacja z psychologiczna pozwoli na spojrzenie na sprawy w nowym świetle, ujawni skrywane emocje oraz zdefiniuje wzajemne oczekiwania. W oparciu o otwartą komunikację będzie to pierwszy krok ku zmianie.

Terapia par przeznaczona jest dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy: zarówno małżeństw, jak i nieformalnych związków, osób będących w związkach długoterminowych i tych będących w relacji od niedawna. Na terapię warto zgłosić się wówczas, gdy samodzielne formy ratowania relacji zawiodły. Nie starajmy się trwać w kryzysie, lecz starajmy się go rozwiązywać.

Konsultacja psychologiczna

Na czym polega konsultacja psychologiczna?

Konsultacja psychologiczna jest pierwszym krokiem na drodze do rozpoznania problemów, z jakimi zmagamy się w życiu codziennym. Do gabinetu psychologicznego trafiają zarówno osoby poszukujące porady związanej z konkretnym problemem, jak i zmagające się z długofalowym dyskomfortem psychicznym.

Konsultacja psychologiczna to rozmowa z psychologiem, która ma na celu określenie i przyjrzenie się doświadczanym trudnościom. Taka konsultacja jest okazją do przyjrzenia się problemowi, poznania możliwych rozwiązań i zdecydowania, czy podjęcie psychoterapii jest właściwą drogą w danej sytuacji. Konsultacja psychologiczna nie jest zobowiązaniem do podjęcia terapii. Ma ona jedynie na celu wstępne rozpoznanie przeżyć, emocji, myśli pacjenta oraz określenie odpowiedniej formy pomocy. Ponadto pacjent ma możliwość pozyskanie informacji, czy psychoterapia jest kierowana na rozwiązanie przedstawianego przez niego problemu.

Kto może umówić się na konsultację psychologiczną?

Rozmowa z psychologiem jest rozwiązaniem odpowiednim dla każdego, kto doświadcza konkretnych trudności życiowych. Warto podkreślić, że z konsultacji psychologicznych korzystają zarówno osoby zdrowe, poszukujące porady czy diagnozy, jak i osoby mające poczucie doświadczania poważniejszych problemów natury psychicznej. Psycholog jest bowiem odpowiednim specjalistą, który będzie w stanie właściwie pomóc pacjentowi.

Konsultacja psychologiczna może pomóc w uporządkowaniu emocji, rozwianiu wątpliwości, spojrzeniu na problem z innej perspektywy i poszukiwaniu rozwiązań. Konsultacje psychologiczne są zwykle krótkoterminową formą pomocy. Konsultacje psychologiczne to zwykle 1-3 spotkania, są docelowo skierowane do osób potrzebujących porady w kwestiach związanych z trudnymi życiowymi sytuacjami.

Konsultacja psychologiczna – kiedy warto z niej skorzystać?

Konsultacja psychologiczna jest przeznaczona dla osób doświadczających:

 • zaburzeń nastroju, lękowych, nerwicowych
 • problemów w relacjach partnerskich
 • dolegliwości psychosomatycznych ujawniających się w ciele
 • życia pod presją, chronicznego stresu
 • wypalenia zawodowego,
 • żałoby, utraty, rozstania,
 • emocji i myśli, które utrudniają codzienne życie
 • problemów osób bliskich
 • trudności wychowawczych – kontakt może pomóc we wsparciu rozwoju dziecka, określić jego trudności.
 • wewnętrznych dylematów,
 • innych trudności natury psychologicznej;

Cennik

Konsultacja psychologiczna 150 zł

Psychoterapia indywidualna 150 zł

Psychoterapia par 170 zł

Przejdź do kontaktu